therealdesign

Bakgrund och verksamhetsidé

Föreningen bildades 1948 och har sedan dess bedrivit en livaktig verksamhet i syfte att sammanföra konstintresserade människor och öka intresset för och kunskaperna om konst. Vi vill stimulera och öka intresset för konstnärlig verksamhet och sprida kunskap om konstens många olika områden, genom att arrangera utställningar, visningar, föreläsningar, konstresor m m.

Vi håller till på Karby Gård och är medlem i Föreningen Karby Gård. Vi samarbetar med de andra anslutna föreningarna för att skapa ett intressant, dynamiskt och mångsidigt konstcentrum i Täby.

Täby konstvänner © 2012 | All rights reserved