therealdesign

Medlemslotteriet

Under årets lopp köper TKV-styrelsen in konstverk till nästkommande årsmötes konstlotteri. Konstverken köper vi dels av årets utställare dels vid ateljé- och galleribesök. Verken lottas sedan ut bland medlemmarna vid årsmötet. Ditt medlemsnummer är ditt lottnummer.

OBS! Du deltar i lotteriet endast om du betalat årsavgiften senast 31 december året innan årsmötet i mars.

Lotteriet är naturligtvis en av höjdpunkterna vid årsmötet. Vinsterna fördelas genom dragning; den medlem vars lottnummer dras först får välja först o s v.

I collaget på hemsidans första sida ser du några av de konstverk som kommer att lottas ut vid årsmötet 2017. Du kan även se konstverken på hemsidan och på Karby Gård två veckor innan årsmötet. 

Täby konstvänner © 2012 | All rights reserved