therealdesign

Medlemsskap

Välkommen som medlem i Täby Konstvänner.

Årsavgiften för enskild medlem är kr 300:-, för gifta/sambo med samma adress kr 550:- . Betalar du årsavgiften före 31 december deltar du i lotteriet vid årsmötet i mars nästkommande år. Medlemsnumret gäller som lottnummer och är angivet på föreningsbrevets adressetikett. Vill du ha medlemsbrevet elektroniskt medföljer en lista där namn och medlemsnummer för samtliga medlemmar redovisas. Om medlemsnumret saknas är medlemsavgiften inte betald.

Som medlem i TKV får du

- regelbunden information om utställningar och andra aktiviteter

- delta i utflykter, museibesök med guidade visningar och ateljébesök

- lära mer om konst och konstnärer på våra föreläsningar

- möta konstnärer både lokala och från andra delar av landet

- träffa människor som delar ditt intresse

- inbjudan till årsfesten i anslutning till årsmöte och konstlotteri

- säsongsprogram över samtliga aktiviteter på Karby Gård

- inbjudningar till vernissager och evenemang

- vårt medlemsbrev med tips och information om vad som är på gång

- gärna ställa upp någon gång per år ställa upp som utställningsvärd

OBS! Årsmötet är alltid i början av mars. Endast den som betalat medlemsavgiften - senast i december året innan - får delta i lotteriet.

Vill du bli medlem? Klicka på rubriken Medlemsskap/Anmälan och fyll i Dina kontaktupppgifter. Sätt in avgiften på Täby Konstvänners postgirokonto 35 68 55-7. Var noga med att ange tydlig avsändare och adress. Som bekräftelse skickar vi aktuellt program .Täby konstvänner © 2012 | All rights reserved