Den 10 februari föreläser Helena Tartsay om Hertha Hillfon
Den 17 februari visas film om Hertha Hillfon, med presentation av Gunilla Luiga och Helena Tartsay.