Martin Edfelt stadsarkitekt, Anna Feltelius stadsträdgårds­mästare och Sanna Wihlforsén kulturintendent kommer att ge oss en inblick i sitt arbete med arkitektur, parker och konst i Täbys nya stadsmiljöer.
OBS! Fritt inträde. Kaffe och kaka 50 kronor.