Håkan Blomqvist och Karin Westman ställer ut sina unika, färgstarka glasskulpturer, ugnsgjutna i sandform. Konstnärerna är verksamma i Värmland och i Uppsala. http://www.galleriblomqvistwestman.se
Utställningen arrangeras med stöd av

Under utställningstiden finns vinsterna i TKVs medlemslotteri och ungdomsstipendiatens verk i det inre rummet.