Nu är det dags att anmäla sig till visningen! Vi ses i entrén 16.45.
Anmälan senast den 27 oktober till Erik Engström, engström.erik@telia.com och genom att sätta in 200 kr på plusgiro: 35 68 55-7. Skicka även en kopia till lottie.falkenberg.cf@gmail.com som är kontaktperson för visningen (tfn 070-292 08 89). Max 20 personer.

Välkommen till en utställning som säkert lyser upp i novembermörkret!