Kallelse till årsmötet den 14/3 2020 kommer i medlemsbrev i februari. Årsmöteshandlingarna kommer då att läggas ut på hemsidan. Lista (med fullmakt) och bilder på utlottningskonsten kommer också att ligga på hemsidan.