Protokoll från årsmötet finns under medlemsinformation.
Lista på vinnaran i konstlotteriet finns under fliken medlemslotteri.