På årsmötet den 14 mars kommer TKV.s ungdomsstipendium att delas ut till en ung konststuderande, högst 22 år, med anknytning till Täby.  Brev ang TKV-stipendium 2020