Vi är så glada att de båda Uppsalakonstnärerna Gudrun Westerlund (Gudrun Ws hemsida) och Johan Fremling (Johan Fs hemsida) ställer ut på Karby Gård perioden 1 – 16 maj.
Öppet lördagar och söndagar kl 12.00-16.00.

Nedan: Gudrun Westerlunds bild “Pust”

cJohan Fremlings “En dröm som flyr” och “Ett hotfullt mörker”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utställningen genomförs med stöd av