Den planerade skulpturvisningen i Täby centrum, skjuts på framtiden. Vi hade räknat med att vaccineringen skulle vara igång och att restriktionerna skulle lätta, men vi ser inte det i dagsläget. Därför får vi återkomma längre fram med nytt datum, förhoppningsvis i maj.