På grund av pandemin har styrelsen beslutat att flytta årsmötet till 4 oktober 2021 kl 19.00. Allt för att det ska kunna genomföras som vanligt. Nu hoppas vi på att detta är genomförbart, annars får vi tänka ut något annat.