Medlemsanmälan

Samtidigt som du anmäler dig – betala också in årsavgiften.
För enskild medlem 300 kr och för gifta/sambo med samma adress 550 kr till plusgiro 35 68 55-7. Välkommen till TKV!