Medlemsanmälan

Samtidigt som du anmäler dig – betala också in årsavgiften.
Från och med 2022 är medlemsavgiften 300 kr. Betalas in till plusgiro 35 68 55-7. Välkommen till TKV!