Välkommen till Täby Konstvänner

Bild collage

Bilderna är ett urval av vinsterna i medlemslotteriet 2020 – uppifrån och ner från vänster: H.Pettersen, M.Lund, K.Strandberg ,S.Rydberg, Ö.Wikström, B.Löthman, J.Button, P.Tham, E.Johnsson, B.J.Gunnarsson (collage G.Egerstedt)

Täby Konstvänner bildades 1948 och har sedan dess bedrivit en livaktig verksamhet i syfte att sammanföra konstintresserade människor och öka intresset för och kunskaperna om konst. Vi arrangerar utställningar, visningar, föreläsningar och konstresor.

Vi håller till på Karby Gård och samarbetar här med Föreningen Karby Gård och är härigenom delaktiga i utvecklingen av ett intressant, dynamiskt och mångsidigt kulturcentrum i Täby.

Vill du bli medlem i Täby Konstvänner? Information hittar du under Medlemsskap. Vill du ha kontakt med oss -gå in på “Om oss/Kontakta oss”!

Aktuellt

Höstens program på Karby Gård är nu klart. Se programbladet nedan

Länk till Karby Gårds program hösten 2020 … Läs mer

OBS! All verksamhet på Karby Gård är i nuläget inställt! Täby Konstnärers sommarutställning kan ses digitalt från den 5 juni på www.tabykonstnarer.se

TKV:s ungdomsstipendiat utsedd: Hanna Nordahl

Läs mer om Hanna Nordahl under Ungdomsstipendium … Läs mer

Årsmöte med medlemslotteri hölls den 14 mars

Protokoll från årsmötet finns under medlemsinformation. Lista på vinnaran i konstlotteriet finns under fliken medlemslotteri.   … Läs mer