Välkommen som medlem i Täby Konstvänner

Medlemsavgiften är 300 kronor per år.

Som medlem i TKV får du

– regelbunden information om utställningar och andra aktiviteter

– delta i utflykter, museibesök med guidade visningar och ateljébesök

– lära mer om konst och konstnärer på våra föreläsningar

– möta konstnärer både lokala och från andra delar av landet

– träffa människor som delar ditt intresse

– inbjudan till medlemsfesten

– inbjudan till årsmöte med konstlotteri

– säsongsprogram över samtliga aktiviteter på Karby Gård

– inbjudningar till vernissager och evenemang

– vårt medlemsbrev med tips och information om vad som är på gång

– gärna ställa upp som utställningsvärd

OBS! Årsmötet är alltid i början av mars. Endast den som betalat medlemsavgiften – senast i december året innan – får delta i lotteriet.

Vill du bli medlem? Klicka på rubriken Medlemsskap/Anmälan och fyll i Dina kontaktuppgifter. Sätt in avgiften på Täby Konstvänners postgirokonto 35 68 55-7. Var noga med att ange tydlig avsändare, adress och e-postadress. Som bekräftelse skickar vi aktuellt program.