Om medlemslotteriet

Under årets lopp köper TKV-styrelsen in konstverk till nästkommande årsmötes konstlotteri. Konstverken köper vi dels av årets utställare dels vid ateljé- och galleribesök. Verken lottas sedan ut bland medlemmarna vid årsmötet. Ditt medlemsnummer är ditt lottnummer.

OBS! Du deltar i lotteriet endast om du betalat årsavgiften senast 31 december året innan årsmötet i mars.

Vid lotteriet fördelas vinsterna genom dragning; den medlem vars lottnummer dras först får välja först o s v. För att kunna vinna måste man antingen närvara eller ha lämnat fullmakt.

I collaget på hemsidans första sida ser du några av de konstverk som lottas ut vid årsmötet 2020. Inför årsmötet läggs konstverken, i god tid, ut på hemsidan och kan även ses på Karby Gård två veckor innan årsmötet.