Ungdomsstipendium

Täby Konstvänner delar årligen ut ett stipendium till en ung konststuderande som är högst 22 år och som har anknytning till Täby.

Årets stipendium gick till Anna Kim Schwietz. Hon är 20 år gammal, har på Åva gymnasiet, bott i Täby och går på Nyckelviksskolan. Hon fick stipendiet för sin förmåga att i textil form förmedla stämningar och uttryck som berör.

Ungdomsstipendiets historia
I samband med TKVs 40-årsjubileum (1988) utgavs, efter en tävling mellan Täbykonstnärerna en litografi av Sif Berglund, Höst i Provence. Av intäkterna skapades ett stipendium som började delas ut till en ung konststuderande med anknytning till Täby.
År 1998 (TKV fyllde då 50 år)  hade, enligt jubileumsskriften, fyra stipendier delats ut. Därefter delades stipendier ut ungefär vartannat år under en period och sedan varje år.

Genom åren har följande personer fått TKVs ungdomsstipendium. Vi saknar troligtvis namnet på några tidiga stipendiater.
1990  Annika Thore
1996  Camilla Bergqvist
1998  Henrik Pätzke
2001  Mikelis Lapsa
2003  Camilla Linden
2005  Petter Wesslander
2007  Peter Davydchenko
2011  Peter Grinsfeldt
2012  Cajsa Söderman
2013  Eduard Hauska
2014  Roger Smeby.
2015  Anna Pajak
2016  Helena Pernow
2017  Pauline Berglund
2018  Cecilia Svegeboe
2019 Rebecka Hedinsjö
2020 Hanna Nordahl
2021 Emma Sindeby Fagerhäll
2022 Tilda Sandqvist
2023 Anna Kom Schweitz