Täby Konstvänner bildades 1948 och har sedan dess bedrivit en livaktig verksamhet i syfte att sammanföra konstintresserade människor och öka intresset för och kunskaperna om konst. Vi arrangerar utställningar, visningar, föreläsningar och konstresor.

I samband med TKVs 70-årsjubileum bjöd vi in tidigare års stipendiater. Åtta av dem nappade på erbjudandet. Det blev en spännande och varierande utställning.

Utställarna var Henrik Pätzke, Peter Grimsfeldt, Cajsa Söderman, Roger Smeby, Eduard Hauska, Annika Thore, Camilla Bergqvist och Petter Wesslander.

2018 års stipendiat, Cecilia Svegeboe, visade också sina verk.