Kulturkvällar våren 2024
Vi kommer att anordna fyra kulturkvällar. Tre i samband med de olika utställningarna och en fjärde , den 11 april, handlar om Karby Gårds historia.

8 februari  Inspiration – Livets rötter Gunilla Luiga och Cajsa Tartsay visar sin utställning och berättar om sitt konstnärskap med textil och keramik och om hur mycket naturen och livserfarenheter påverkar deras skapande.

7 mars  I mellanrummet av måleri och grafik Anna Pajak och Patrick Wagner.
Ett samtal mellan konstnärerna Anna Pajak & Patrick Wagner. ”Vi bjuder in och berättar om skapandeprocessen inom våra konstnärskap som rör sig mellan måleri, grafik och glas”.

11 april  ”Från Karlarnas by till kulturcentrum – Karby Gård genom tiderna” Ragnar Strandberg från Täby Hembygdsförening föreläser i ord och bild.

2 maj Järn och måleri Ålandskonstnärerna Olivia Dansdotter Sarling, konstsmed och Anette Gustavsson, akvarellmålare. Olivia berättar om sitt arbete med järn, där hon färdas fritt, i konsten, mellan land och hav. Anette berättar om sitt akvarellarbete, där hon bearbetar intryck och låter känslorna rinna över papperet.